Kad bi vina mogla pričati...

Što radimo? | Vinart

Kad bi vina mogla pričati...

Što radimo?

Sve što radimo za cilj ima unaprijediti kulturu vina. Kada pišemo o vinima (Izdavaštvo), kada organiziramo festivale (Event Management), kada posredujemo između vinara i ključnih medija (Media Relations) ili promoviramo vinare ciljanoj publici i profesionalcima (Strateški marketing i Brand building). Brinemo da su vina predstavljena na pravi način. Jednom kada vino nastane, ono započinje potragu za svojim uživateljima. Vinart nastoji ukloniti prepreke koje na tom putu nalazi.