Kad bi vina mogla pričati...

Event Management i Media Relations | Vinart

Kad bi vina mogla pričati...

Event Management i Media Relations

Dijelom vlastitim snagama i dijelom u suradnji s poslovnim partnerima, Vinart je u mogućnosti osmisliti, organizirati i do kraja provesti sve tipove vinskih manifestacija neovisno o veličini i zahtjevnosti. Logistički besprijekoran, uhodan i mnogo puta provjeren tim, spreman je 'taylor made' pristupom za Vas osmisliti i Vašim potrebama strateški prilagoditi svaki oblik nastupa pred javnošću ili pred strukom. Dugo njegovani profesionalni i poslovni odnos s relevantnim medijima jamči dalekosežan i trajan impact ovakvih manifestacija.

Što radimo?

Sve što radimo za cilj ima unaprijediti kulturu vina. Kada pišemo o vinima (Izdavaštvo), kada organiziramo festivale (Event Management), kada posredujemo između vinara i ključnih medija (Media Relations) ili promoviramo vinare ciljanoj publici i profesionalcima (Strateški marketing i Brand building). Brinemo da su vina predstavljena na pravi način. Jednom kada vino nastane, ono započinje potragu za svojim uživateljima. Vinart nastoji ukloniti prepreke koje na tom putu nalazi.