Kad bi vina mogla pričati...

Izdavaštvo | Vinart

Kad bi vina mogla pričati...

Izdavaštvo

Možda manje primjetno neuvježbanom oku, izdavaštvo je ono što uspravnom drži čitavu kulu zvanu Vinski Marketing. Uvjerenja smo da je nemoguće odraditi kvalitetan vinski marketing ako nije popraćen izdanjima i porukama dobro smišljenim i promišljenim. Ovo je polje u stalnom porastu u našoj firmi i konačni je oblik još uvijek pred nama. Pravilo je, kod kojeg ne dopuštamo iznimke, da se čitav naš rad uvijek prati nekim odgovarajućim oblikom pisanog teksta čije je akumuliranje najbolja najava naših budućih izdanja.

Što radimo?

Sve što radimo za cilj ima unaprijediti kulturu vina. Kada pišemo o vinima (Izdavaštvo), kada organiziramo sajmove i festivale (Organizacija događanja), kada posredujemo između vinara i ključnih medija (Odnosi s medijima) ili promoviramo vinare ciljanoj publici i profesionalcima (Strateški marketing i Izgradnja robne marke). Brinemo da su vina predstavljena na pravi način. Jednom kada vino nastane, ono započinje potragu za svojim uživateljima. Vinart nastoji ukloniti prepreke koje na tom putu nalazi.