Kad bi vina mogla pričati...

Konferencije, radionice i degustacije | Vinart

Kad bi vina mogla pričati...

Konferencije, radionice i degustacije

Aktivnosti koje nas stavljaju izravno pred publiku kojoj se obraćamo često su i najzahtjevnije. Ovo su situacije koje jednako zahtijevaju i od forme i od sadržaja. Uspjeh se ne može ostvariti samo na jednom planu. Upravo su teme koje odabiremo, način na koji im pristupamo i izvedba kojoj se posvećujemo ono po čemu polako, ali sigurno postajemo prepoznati. Vinartov je tim do sada samostalno organizirao ili sudjelovao u organizaciji velikog broja ovakvih događaja neovisno o obimu i zahtjevnosti.

Što radimo?

Sve što radimo za cilj ima unaprijediti kulturu vina. Kada pišemo o vinima (Izdavaštvo), kada organiziramo sajmove i festivale (Organizacija događanja), kada posredujemo između vinara i ključnih medija (Odnosi s medijima) ili promoviramo vinare ciljanoj publici i profesionalcima (Strateški marketing i Izgradnja robne marke). Brinemo da su vina predstavljena na pravi način. Jednom kada vino nastane, ono započinje potragu za svojim uživateljima. Vinart nastoji ukloniti prepreke koje na tom putu nalazi.