Kad bi vina mogla pričati...

Organizacija događanja i odnosi s medijima | Vinart

Kad bi vina mogla pričati...

Organizacija događanja i odnosi s medijima

Dijelom vlastitim snagama i dijelom u suradnji s poslovnim partnerima, Vinart je u mogućnosti osmisliti, organizirati i do kraja provesti sve tipove vinskih manifestacija neovisno o veličini i zahtjevnosti. Logistički besprijekoran, uhodan i mnogo puta provjeren tim, spreman je 'taylor made' pristupom za Vas osmisliti i Vašim potrebama strateški prilagoditi svaki oblik nastupa pred javnošću ili pred strukom. Dugo njegovani profesionalni i poslovni odnos s relevantnim medijima jamči dalekosežan i trajan utjecaj ovakvih manifestacija.

Što radimo?

Sve što radimo za cilj ima unaprijediti kulturu vina. Kada pišemo o vinima (Izdavaštvo), kada organiziramo sajmove i festivale (Organizacija događanja), kada posredujemo između vinara i ključnih medija (Odnosi s medijima) ili promoviramo vinare ciljanoj publici i profesionalcima (Strateški marketing i Izgradnja robne marke). Brinemo da su vina predstavljena na pravi način. Jednom kada vino nastane, ono započinje potragu za svojim uživateljima. Vinart nastoji ukloniti prepreke koje na tom putu nalazi.