Kad bi vina mogla pričati...

Sajmovi i festivali | Vinart

Kad bi vina mogla pričati...

Sajmovi i festivali

Specifičnost događaja iz koje proizlazi i zahtjevnost organizacije, sastoji se u činjenici da se oni obraćaju točno određenoj publici. Sajmovi su namijenjeni profesionalcima, a festivale posjećuje najšira publika, turisti, ljubitelji vina i slučajni posjetitelji. Ono što festivale čini izazovnim i dinamičnim je osmišljavanje prezentacije koja će zadovoljiti sve posjetitelje. S druge strane, na sajmovima je najveći izazov okupiti kvalitetnu profesionalnu publiku kojoj je vino posao.

Što radimo?

Sve što radimo za cilj ima unaprijediti kulturu vina. Kada pišemo o vinima (Izdavaštvo), kada organiziramo sajmove i festivale (Organizacija događanja), kada posredujemo između vinara i ključnih medija (Odnosi s medijima) ili promoviramo vinare ciljanoj publici i profesionalcima (Strateški marketing i Izgradnja robne marke). Brinemo da su vina predstavljena na pravi način. Jednom kada vino nastane, ono započinje potragu za svojim uživateljima. Vinart nastoji ukloniti prepreke koje na tom putu nalazi.