Kad bi vina mogla pričati...

Strateški marketing i brending | Vinart

Kad bi vina mogla pričati...

Strateški marketing i brending

Na zasićenom i dinamičnom tržištu dobra je strategija dvostruko vrijednija. Dva su temelja svake ozbiljne strategije; detaljno poznavanje tržišta, potrošačkih navika i preferencija i detaljno poznavanje proizvođača i njegove ili njene vinarske filozofije. Ovo je točka s koje krećemo u prilagodbu marketinga i brendiranje Vas i Vaših proizvoda. Vinart odrađuje dubinski i detaljan uvid u profil klijenta, proizvodne kapacitete i asortiman te utvrđuje raskorak između ostvarenog uspjeha na tržištu i željenog uspjeha klijenta koji se temelji na njegovim realnim potencijalima. Istraživanjem ovoga raskoraka nastaju planovi za konkretne strateške poteze u kojima Vinart ima savjetodavnu ulogu, a svojim klijentima osigurava profesionalna rješenja.

Što radimo?

Sve što radimo za cilj ima unaprijediti kulturu vina. Kada pišemo o vinima (Izdavaštvo), kada organiziramo sajmove i festivale (Organizacija događanja), kada posredujemo između vinara i ključnih medija (Odnosi s medijima) ili promoviramo vinare ciljanoj publici i profesionalcima (Strateški marketing i Izgradnja robne marke). Brinemo da su vina predstavljena na pravi način. Jednom kada vino nastane, ono započinje potragu za svojim uživateljima. Vinart nastoji ukloniti prepreke koje na tom putu nalazi.